manuamor

***

Lăstarii din întuneric cresc
spre lumină să-i învețe
culorile și ale ei forțe
și-n armonie cu natura trăiesc.
În întuneric există ocrotire, blândețe;
când multa lumină îi încălzesc
cu ploaia din cer se răcoresc, se odihnesc
și-n zori vin seninele povețe.
Lăstarii când cresc în mod firesc
au darul de a povesti și transmit în semințe
tot ce-au trăit, acumulat în cunoștințe,
în a lor dat prin care ei se definesc.
Lăstarii dornici de viață și experiere
ai gândului ceresc aduc o întemeiere.

***

O clipă poate avea o mare însemnătate,
bogată, un univers multicolor
unde cuvântul prin zbor înalt, ușor
împarte armonii depline, rafinate
dând sufletului cele mai utile chei
să pună vieții un sănătos temei.

© Giovivo

InnerSync – Blue Planet

SoundLift – Wonderful Feeling

Leave a comment »

Consecință

Libertatea e o consecință
a unor principii clare
în sens metafizic, o stare,
dar mai ales e o știință
de a-i crea contextul de utilizare.

© Giovivo

Oxygene

Leave a comment »

Enjoy the moment

Like the light of dawn
increasing in clarity,
enlightened thinking.
From a drop of remembrance
the clear sky as a pure thought.

***

Un spirit liber
dornic de cunoaștere,
reînnoire.
Trăiește bucuria
clipei și prețuiește-o.

A free spirit
eager to know,
renewal.
Enjoy the moment,
cherishing it value.

© Giovivo

Free Spirit

Leave a comment »

About true love

Iubirea adevărată durează o viață.
Iubirea adevărată nu deține puterea, dar respectă alegerea și sentimentul libertății celuilalt.
Iubirea adevărată există în condiții de abundență interioară.
Iubirea adevărată oferă libertate, fiind o expresie a dăruirii.
Iubirea adevărată nu se estompează niciodată.

True love lasts a lifetime.
True love does not hold power, but respect the other’s choice and sense of freedom.
True love exists in conditions of inner abundance.
True love offers freedom, being an expresion of giving.

True love will never fade

Leave a comment »

Miracle of life

Miracle of life
the beauty of our world
indeed, time of love.

© Giovivo

Time Of Love

Leave a comment »

Cântec murmurat pentru vremea liliacului

Îmi cânt acum bucuria din vremea liliacului,
(întorcându-mă în amintire).
Pentru slava Naturii, tu, limbă, voi buze,
alegeţi-mi suvenirurile din cea mai
îndepărtată vară,
Adunaţi semnele de bun venit (aşa cum copiii
adună pietricele şi scoici şi le înşiră pe un
fir),
Puneţi-le în aprilie, în mai; viaţa orăcăie în heleşteie,
aerul e transparent,
Albine, fluturi, vrabia cu ciripitul ei simplu,
Albastra, săgetătoarea rândunică; nu uitaţi
eretele fluturându-şi aripile aurite;
Lumina irizată, fumul care urcă, aburii,
Luciul apelor cu peşti în el şi cu azurul cerului
deasupra.
Totul e vesel şi strălucitor: izvoarele curgând,
Pădurile de arţari, crestarea în februarie a arborilor,
pregătirea zahărului din seva lor;
Sturzul sărind de colo, colo, cu ochiul lui luminos,
cu pieptul arămiu,
Cu limpedele lui cântec muzical de la răsăritul
soarelui şi apoi din amurg,
Zburând iute printre merii din livadă unde face
cuib pentru soaţa lui;
Zăpada topită din martie, salcia arătându-şi
mugurii verzi-gălbui…
Primăvara a sosit! Vara e aproape! Şi ce e în ea
şi din ea?
Tu, suflete, liber, căutând fără odihnă
nici eu nu ştiu ce,
Vino să nu mai zăcem aici, hai sus şi
departe!
O, dacă aş putea să zbor ca pasărea,
Ori să evadez, să navighez asemeni unei corăbii,
Să plutesc cu tine, o, suflete, peste tot, prin
toate ca o navă pe mare!
Adunând semne, cele ce au fost la început,
cerul albastru, iarba, picăturile din roua
dimineţii,
Parfumul de liliac, boschetele cu întunecatele
lor frunze crestate ca nişte inimioare,
Toporaşii, micile, delicatele, palidele flori
numite Nevinovatele,
Exemple nu numai pentru ele însele, ci şi
pentru atmosferă.
Înfrumuseţând boschetul care îmi place,
Şi cântând cu păsările
Un cântec de bucurie din vremea liliacului,
mă întorc
în amintire.

Autor: Walt Whitman

Leave a comment »

Flori de primăvară

”A cunoaşte. A iubi
Înc-o dată, iar şi iară
a cunoaşte-nseamnă iarnă
a iubi e primăvară.”(Lucian Blaga)

Daruri

Primăvară primăvară,
Ai adus cu tine iară;
flori albastre, bucurie,
cântec, joc şi veselie;
trilul drag al ciocârliei,
glasul verde al câmpiei
murmurul izvoarelor,
albul lăcrimioarelor,
cântecul cocoarelor…
Azi alăturea de ele,
aşez gândurile mele
pe-un şirag plăpând de stele
şi le dărui ţării mele. (Elena Vasile)

Flori de primăvară

Leave a comment »

Forța iubirii

De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunatoare și chimval răsunator. Și de-aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împarți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă ; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.
Și acum rămân acestea trei : credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (Corinteni 13, 1-8,13)

Dacă există în lume o forţă, care poate să depăşească frica pe deplin, să nimicească orice pericol, să rămână nepăsătoare la orice pagubă până şi faţă de moarte, această forţă este iubirea. (Rabindranath Tagore)

Iubirea este singura forţă capabilă să transforme un inamic într-un prieten. (Martin Luther King)

Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun. (Paul Coelho)

Iubirea este o forţă. Nu este un rezultat; este o cauză. (Anne Morow Lindbergh)

Dragostea este cea mai puternică și încă necunoscută  energie din lume. (Pierre Ceilhard De Chardin)

Omul trebuie iubit și catalogat după valoarea sa, nu după o anumită circumstanță sau împrejurare. (autor necunoscut)

Cred de asemeni că la fel de importantă ca iubirea este Viața dată de Dumnezeu ca Bucurie, adică să conștientizăm în orice moment al vieții noastre bucuria de a trai, efortul și puterea noastră de a crea armonie în viața noastră și în mijlocul lumii în care traim.

2 Comments »